AYDER 2017 Yılı Önceliklerimiz Yayınlandı


2017 Yılı Ayder önceliklerimiz  ocak ayı itibariyle yayınlandı.
 
"Bin millik yolculuk bir adımla başlar!"  düşüncesiyle yola çıkıyor ve İçinde bulunduğumuz çağın, dönemin, bölgenin herkes için daha yaşanır bir hale gelmesi için adımlarımızı hızlandırarak yolculuğumuza  2017 yılında da devam ediyoruz.
 
“Herkes için engelsiz bir yaşam mümkün” mottosuyla çıktığımız bu yolda; ilkelerimizden ödün vermeyerek her geçen gün, engelsiz yaşam düşümüzü diri tutarak projeler üretmeye devam edeceğiz!
 
2017 YILI  TAAHHÜTLERİMİZ
 GÖNÜLLÜLÜK
Toplumsal değişim kaçınılmazdır, ancak biliyoruz ki küresel ihtirasların çevrelediği sorunların bütün insanların yararına dönüşmesi kendiliğinden olmayacaktır. Kendimizden ve yakın çevremizden başlayarak değişim yolculuğunda gönüllü çalışmalarımıza yılmadan ve artan bir heyecan ile devam edeceğiz.
 
EŞİTLİKÇİLİK
Bütün süreç ve yapılanmalarımızda hiç bir türden ayırımcılık yapmadan, eşit fırsatlarla katılımcılığı önemsemeye devam edeceğiz.
 
KAPSAYICILIK
İnsanların çoğunluğunu toplumsal yaşam süreç ve olanaklarından dışlayan sorunlar küresel bir zincirin birbirine bağlı halkaları gibidir. Bu karmaşık ve güçlü sorunlar yumağını çok yönlü, bütüncül bir yaklaşım ve kapsayıcı bir katılımcılık ile ele almaya devam edeceğiz.
 
ÜRETKENLİK
Tüketim odaklı yaşamın alışkanlıklarından kurtulmaya ve doğal kaynakları kullanarak, geri dönüştürerek ve bazen yeniden kullanıma sokarak; sosyal çevreye, doğaya ve insana zarar vermeden doğal ihtiyaçlarımız kadar üretmeye özen göstereceğiz.
 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Organizasyonel büyümenin bürokrasisine düşmeden, engelsiz yaşam çözümleri öneri ve uygulamalarımızın açık kaynak olarak yaygınlaşmasını önemsemeye devem edeceğiz. Çözüm araçlarımızın, projelerimizin ve kurumsal yapılarımızın hem kendi kaynaklarını oluşturma hem de başka toplumsal sorunların çözümüne kaynak yaratma becerisini bir var olma ilkesi olarak taşımaya devam edeceğiz.
 
DÜRÜSTLÜK
Etik ve moral dünyamızın DNA’sındaki Açıklık, Dürüstlük, Samimiyet, Sevecenlik, Hoşgörü, Cömertlik ilkelerinden taviz vermeyeceğiz.
 
PAYLAŞIMCILIK
Parasal dünyanın kişisel mülkiyeti yücelten yaklaşımı bize uymuyor. Kapımız, kucağımız ve çekmecelerimiz herkese açık. Elimizdeki bütün olanakları, bilgi ve deneyimleri isteyen ve ihtiyacı olan herkes ile paylaşmaya devam edeceğiz.
 
 YENİLİKÇİLİK
  Teknolojinin değişimin en dinamik gücü olduğunu bilerek, karmaşık gibi duran ama nedenleri çok belli bütün sorunların çözümünde akılcı teknolojiler   kullanmayı yoğunlaştıracağız.
 
DEĞİŞİM
Sosyal yaşamların yeniden tasarlanması gerekiyor. Dünyanın en büyük azınlığı denilen engelliler yararına. Toplumlardan herhangi nedenle dışlanan tüm bireyler yararına. Doğru eğitime ve sağlık hizmetlerine erişemeyenler yararına. Açlıktan ve savaştan ötürü yaşam hakları ellerinden alınanlar yararına. "Bin millik yolculuk bir adımla başlar!" İçinde bulunduğumuz çağın, dönemin, bölgenin herkes için daha yaşanır bir hale gelmesi için adımlarımızı hızlandırarak yolculuğumuza devam edeceğiz.