TDS nedir? Nasıl ölçülür? Miktar ne olmalı?

TDS nedir?

TDS nedir? TDS, katı, sıvı veya gaz halindeki bir maddenin başka bir madde ile etkileşimi sonucunda çözünmesiyle oluşan tüm maddelerin toplam miktarını ifade eder. TDS bize bir sıvıda, eğer kesin olmak istiyorsak, suda çözünmeyi takiben oluşan katıların toplam yoğunluğunu söyler.

TDS Expanded TDS’nin ne anlama geldiğini de tanımlayalım. Tds İngilizcedir (Toplam Çözünmüş Katılar). Anlamı, sudaki toplam çözünmüş mineral miktarıdır. Metaller, organik ve inorganik canlılar, mineraller, tuzlar olarak adlandırılabilirler.

TDS’den elde edilen sonuca göre suyun içilebilir veya içilemez olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü uygun bir TDS yoğunluğu seviyesinde bizim için faydalı metaller bulunabilir. Ancak yüksek TDS konsantrasyonunda demir, sülfat, bromür, manganez gibi zararlı kirletici maddeler olabilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bir araştırma yapıldı. Farklı TDS değerlerine sahip su numuneleri test edilmiş ve şu sonuca ulaşılmıştır:

300’den az-Mükemmel
300-600-İyi
600-900-Makul
900-1,200-Kötü
1200 üstü-Kabul Edilemez

Kaynak:who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/tds.pdf

TDS Metre Nedir?

TDS metre suda çözünmesi sonucu oluşan katıların miktarını ölçen dijital bir cihazdır. Bu cihaz suda çözünen madde miktarını ölçerse bize suyun faydalı mı zararlı mı olduğunu da söyler.

TDS metre, kirletici olarak bilinen arsenik, kurşun, krom vb.’yi algılayabilir; elementleri ölçemez. Bu maddeleri ölçebilecek kadar hassas değildir. TDS metre? Motor yağları, benzin, pestisitler ve birçok ilaç gibi iletken olmayan maddeleri ölçemez. TDS metre ile suyunuzun temizliğini, mevcut suyun kalitesini ve kirlilik seviyesini ölçebilirsiniz. TDS metre ile suyunuzun sertliğini de ölçebilirsiniz.

Suyun TDS değeri ne kadar yüksekse içerdiği yabancı madde miktarı da o kadar fazladır.

En iyi su aritma cihazları, suyun iyi olup olmadığını kontrol eden bu TDS ölçer ile birlikte gelir. Satın alırken bunları kontrol ettiğinizden emin olun.

TDS Değeri Nedir?

TDS değeri, cihazdan çıkan ve sudaki katı madde miktarını ölçen ppm değeridir. Ppm: Milyonda Bir Geçmiş, yani “milyonda bir”.

Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen değerler nedeniyle TDS ölçümlerinde maksimum değer 500 mg/L (500 ppm) olmalıdır. Bu değerdeki su içilebilir niteliktedir. Ancak bu değeri aşan sular kesinlikle sağlık ve temizlik açısından risk oluşturabilir. TDS değerleri mevsime göre değişiklik göstermektedir.

Örneğin ? Yaz aylarında, hava ısıtıldığında barajlardan, nehirlerden ve göllerden gelen su buharlaşır. Buharlaşma nedeniyle sudaki çözünmüş katıların toplam yoğunluğu artar.

TDS ve TDS’nin değeri hakkında her şeyi öğrendik. Şimdi ilginizi çeken birkaç konuya daha değinmek istiyorum.

Doğru TDS değeri nasıl hesaplanır?

TDS değeri dijital ve manuel cihazlarla ölçülebilir. Elbette dijital TDS sayaçlar en doğru sonucu verir. Aynı suyu farklı TDS cihazları ile birkaç kez ölçerek sağlıklı ve güvenilir bir sonuç alınabilir.

Güvenilir su minimum 150 ppm ve maksimum 500 ppm (500 mg/L) olmalıdır.

Sularımızın durumu ve güvenliği konusunda net sonuçlar almak. pH değerini ve iletkenlik değerini iyi bilmek gerekir. Evet, çoğumuz Ph değerini biliyoruz, peki ya iletkenlik değeri?

İletkenlik, suyumuzun saflığını belirleyen bir özelliktir. İletkenlik aslında TDS metredir. İletkenlik/TDS metre ile suyumuzun yumuşak mı yoksa sert mi olduğu hakkında genel bilgilere sahibiz. Suyumuzun iletkenliği ne kadar yüksekse, suyumuz o kadar tehlikelidir. Bu nedenle suyumuzun hem güvenli hem de güvenilir olması bizim için önemlidir.

Güvenli ve sağlıklı içme suyunda TDS değeri ne olmalıdır?

Şimdi gelelim sağlıklı ve güvenli suda TDS’nin değeri ne olmalı sorusuna. Bu soruyu meraklıları takip ediyor. Sorunuzun cevabını mümkün olduğunca ayrıntılı olarak açıklayacağız. Şimdi sorumuzun merak edilen cevabını görelim.

Yukarıda bahsedildiği gibi Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen değerler nedeniyle TDS ölçümlerinde maksimum değer 500 mg/L (500ppm) olmalıdır. Bu değerdeki su, güvenli içme suyudur. pH değeri ise? Genel değerlendirmelere göre pH 7 ile 8,5 arasında olmalıdır.

pH metre ve TDS arasındaki temel fark nedir?

Bir maddenin asit veya alkali değerini anlamak için kullanılan ölçüme pH (Potansiyel Hidrojen) denir. pH, maddedeki asit iyonlarının yoğunluğuna göre ölçülür. Bu iyonlar suyumuzdaki güvenli veya tehlikeli maddelerdir.

TDS metre suda bulunan tüm maddelerin çözünmüş katılarını ölçer. PH metre ve TDS metre aynı değildir, farklı amaçlar için kullanılırlar ve farklı sonuçlar verirler. Farklı sonuçları aşağıdaki gibi gösterebiliriz.

Caner Şimşek

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *