Logo: Düşler Akademisi , Türkiye Vodafone Vakfı, UNDP, Devler Planlama Teşkilatı, Alternatif yaşam derneği, Beşiktaş Belediyesi, Ataşehir BelediyesiATÖLYELER


HABERLER
DUYURULAR Düşler Akademisi 15 Ekim Cumartesi günü 'Açık Kapı' etkinliği ile Yeni Eğitim Dönemine başlıyor.

9 Ekim Pazar, 11:00-17:00 saatleri arasında, 'Engelliye Doğru Yaklaşım Eğitimi' Ataşehir Merkez Binamızda yapılacaktır.T

8 Ekim Cumartesi,11:00-17:00 saatleri arasında 'Gönüllülük' Eğitimi,

SİB Cahit Berkay

Social Inclusion Band Sahnede...

SIB Rock'n'Coke ta sahne aldı...


 
E-BÜLTEN KAYIT
E-Posta:

Hedef Gruplar


Tüm engel gruplarında geçerli olmakla birlikte; bireylerin engel durumlarının doğal olduğunu kabul edelim ve toplumla kaynaşmasını olumsuz etkileyecek ya da kendini kötü hissettirecek dikkatli bakışlardan kaçınalım.

Fiziksel ve Duyusal Engel Grubu Hastalıkları


Omurilik Felci
Omuriliğin içinde, çevresinde ve omurgada gelişen bir hastalığın, omuriliğin sıkıştırması, baskıya uğratması ya da zedelenmesi sonucu omurilik felci ortaya çıkabilir. Tümörler, menenjit, omurga veremi gibi enfeksiyonlar, yumuşak doku hastalıkları gibi..

Poliomiyelit (Çocuk Felci)
Omuriliğin ön boynuz ve beyin sapı motor hücrelerinde, polio virüsünün yerleşimi sonucunda, bu hücrelerin çalıştırdığı kaslarda kuvvetsizlik veya kuvvet kaybı ile seyreden bir hastalıktır.

Cerebral Palsi (Beyin Felci, Spastik)
vücut hareketlerini ve kasların uyumlu kullanımını etkileyen bir grup bozukluğa verilen addır. Yaşamın erken dönemlerinde anatomik ve fizyolojik gelişimini henüz tamamlamamış beynin, kalıcı ve hareket sistemini etkileyen bozukluğudur

Ampute
Bir uzvun (kol veya bacağın) bir kısmını veya tamamını, tıbbi nedenlerden dolayı kesme işlemine amputasyon denir.

İşitme Kaybı
İşitme kaybı, işitme duyusunun bozukluğu durumunda ortaya çıkar. İşitme kaybı, işitme duyarlılığının kişinin gelişim, uyum, özellikle iletişimdeki görevlerinin yerine getirilmesinde en büyük engeli oluşturur.

Görme Kaybı (Körlük)
Gören her iki gözün, tüm düzeltmelere rağmen, olağan görme gücünün onda birine ya da daha azına sahip olan kişilere kör denilmektedir.

Multipl Skleroz(MS)/Emes
Multipl skleroz, merkezi sinir sistemi denilen beyin ve omuriliğin ilerleyici bir hastalığıdır. Bu hastalık, hareket sistemi, duyu sistemi ve denge sisteminde bir takım bozukluklara neden olabilir. Genç ve orta yaşta, sinir sistemi hastalıklarında en çok rastlanan hastalıktır ve hafif nükslerden, tam fiziksel engelliğe neden olan geniş bir yelpaze gösterebilir

Muskuler Distrofi (MD)/ilerleyici Kas Yıkımı
Muskuler distrofi (MD) hareketlerimizi kontrol eden iskelet kaslarının ilerleyici zayıflığı ve yıkımı ile karakterize bir grup genetik hastalıktır. İskelet kasında, kalp kasında, düz kasta ve az bir miktarda beyin ve akciğer de bulunan distrofin adlı proteinin yapılanmaması sonucu oluşan bir hastalıktır.

Zihinsel ve Ruhsal Engel Grubu HastalıklarıMental Retardasyon
Mental reterdasyon doğumdan önce embriyonun gelişiminde, doğum sırasında ya da doğum sonrasında çeşitli nedenlerle merkezi sinir sisteminin etkilenerek çocuğun fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında kalıcı bir duraklama ya da gerileme sonucu yaşıtlarından gerilik oluşturan durumdur.

Otizim
Otizmde çocuğun kendi kendini belli bir alana sınırlaması , kendi dünyasını kurması ve bu dünyanın ritüelleri ve kendine has davranışları ile hayatına devam etmek istemesi söz konusudur. İçe çekilme ile beraber insanlara olan ilgi azalmakta sosyal alanda gerekli olan iletişim ve etkileşim becerileri geri kalmakta , birey otistik çerçevede nesnelerin dünyasına kendisini hapsetmektedir .

Down Sendromu
Genetik sebeplerin etkili olduğu Down sendromunda bebeğin değişik sistemleri içerisinde kusurlar görülür. Çocuğun fiziksel görünümü diğer çocuklardan farklıdır, bir takım sağlık sorunları bulunabilir. Down sendromlu bebek, yuvarlak ve basık kafalıdır, çekik gözlüdür, küçük ağız, küçük burun ve küçük kulağa sahiptir, boyun bölgesi kısadır.

Şizofreni
Şizofreni,insanın düşünce, duygu ve davranışlarında, kendisinin ve çevresindekilerin yaşantısını önemli ölçüde etkileyen birtakım değişikliklere sebep olan rahatsızlıktır. Bu değişiklikler geçici ya da kalıcı olabilir.

Sosyal Dezavantaj Grubu


Diyabet
Diyabet (ya da tıptaki adıyla Diabetes Mellitus), insülin hormonunun vücutta bulunmaması ya da azlığından kaynaklanan bir hastalıktır

Astım
Astım bronşların yani hava kanallarının daralması ve nefes alışverişini zorlaştırması ile ortaya çıkan kronik bir solunum hastalığıdır. Hastalık her yaş grubundan kişileri etkileyebilir

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitie Bozukluğu
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) bazı çocuklarda okul öncesi ve erken okul çağında kendini belli eden bir durumdur. Bu çocuklar kendi davranışlarını kontrol etmekte ve/veya dikkat etmekte zorluk çekerler.

Disleksi (Okuma Güçlüğü)
Özel Öğrenme Güçlüğü, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma- yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir.

Dil Bozuklukları
Çocuklarda en yaygın olarak görülen, halk arasında gecikmiş konuşma olarak bilinen "Özgün Dil Bozukluğu"dur (ÖDB). Bu tanı, çocuklarda dil bozukluğuna neden olabilecek belirlenebilir bir neden olmadığı halde, dil performansında ciddi bir gecikme ya da bozukluk olduğu durumlarda konur.ÖDB dışında, çocukların dilin kurallarını öğrenmelerine engel olabilen başka bozukluklar söz konusu olabilir. (işitme engelli, otistik ve zihinsel engelli çocuklar)

Fenilketonuri
Fenilketonüri erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalıktır. Fenilketonüri, gıdalarla alınan esansiyel bir aminoasit olan fenilalenini tirozine çeviren fenilalenin hidroksilaz aktivitesinin yokluğu veya çok az olması sonucunda ortaya çıkan kalıtsal bir metabolik hastalıktır

Epilepsi
Epilepsi, halk adıyla sara, insanları nöbetlere karşı duyarlı yapan nörolojik bir bozukluktur. Nöbet ise, beyindeki kısa elektriksel bozukluktan kaynaklanan değişik algılama, bilinç ve davranış değişikliğidir.
duslerakademisi.org bir Alternatif Yaşam Derneği projesidir.
ayder.org..tr | socialinclusionband.org | alternativecamp.org | bestbuddiesturkey.org

Kullanım Şartları
Ayder - Alternatif Yaşam Derneği Alternatif Kamp Düşler AKademisi Best Buddies Türkiye