Logo: Düşler Akademisi , Türkiye Vodafone Vakfı, UNDP, Devler Planlama Teşkilatı, Alternatif yaşam derneği, Beşiktaş Belediyesi, Ataşehir BelediyesiATÖLYELER


HABERLER
DUYURULAR Düşler Akademisi 15 Ekim Cumartesi günü 'Açık Kapı' etkinliği ile Yeni Eğitim Dönemine başlıyor.

9 Ekim Pazar, 11:00-17:00 saatleri arasında, 'Engelliye Doğru Yaklaşım Eğitimi' Ataşehir Merkez Binamızda yapılacaktır.T

8 Ekim Cumartesi,11:00-17:00 saatleri arasında 'Gönüllülük' Eğitimi,

SİB Cahit Berkay

Social Inclusion Band Sahnede...

SIB Rock'n'Coke ta sahne aldı...


 
E-BÜLTEN KAYIT
E-Posta:


Proje Gerekçesi

Ayder Engelsiz Yaşam İlkeleri diyor ki;

İnsanlığın, dünyada özgürlük, adalet ve barışı temel aldığını kabul edersek; bireylerin sahip olduğu hak ve özgürlüklerin, bir kişinin engelli olduğu gerekçesiyle elinden alınması, insanlık onuru ve değerinin ihlal edilmesi anlamına gelir.

Düşler Akademisi böylelikle engellilerin hayata tam ve eşit katılımını desteklemek, toplumda önyargıyı ortadan kaldırmak, farkındalık yaratmak amacıyla engelli bireyleri sosyal yaşamın olanaklarından yararlanmaya davet eder. Onların dünyalarındaki engelleri kaldırarak genç ve yetenek adayı bireylerin eğitim atölyelerine ücretsiz katılmalarını gerçekleştirerek yaratıcı yönlerinin gelişmesini sağlayıp becerileriyle orantılı değişik iş kollarında istihdam olanakları sunmak ve yüksek standartlarda çözümler üretmek hedefinde olan bir projedir.

Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre ülkemizdeki engelli oranı %12.29. Her türlü hizmet ve olanaktan mahrum kalan bu “büyük azınlık”; toplumsal yaşamın, eğitimin ve üretimin dışında kalmakta, bu yüzden temel insani hak ve özgürlüklerini yeterince kullanamamaktadır. Sorunu, gereksinimi, özelliği, niteliği ne olursa olsun tüm insanlar salt insan oldukları için onurlu bir yaşam sürme hakkına sahiptir ve bu amaçla her türlü hizmet ve olanaklar, bir insan hakkı olarak, hiçbir ayrım gözetmeksizin, eşitlik ilkesi içinde verilmelidir.

Türkiye’nin imzaladığı BM Engellilik Sözleşmesi engellilerin sanatsal ve kültürel etkinliklere tam ve eşit katılımını garanti altına alır. Bu sözleşme dâhilinde Türkiye engelli bireylerin bütün sosyal yaşam etkinliklerine tam ve eşit katılımını garanti almakla yükümlüdür. Proje bu gerekçeden hareket etmektedir. BM Engellilik Sözleşmesi’nin ilgili maddesi aşağıda tam metniyle bulunmaktadır:

MADDE 30- KÜLTÜREL YAŞAMA, DİNLENME, EĞLENCE VE SPOR ETKİNLİKLERİNE KATILIM

 1. Taraf Devletler, engellilerin diğerleriyle eşit bir şekilde kültürel yaşama katılım hakkını tanır ve engellilerin aşağıda belirtilenlerden yararlanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır:
  • Kültürel materyallerden, onların erişilebilir biçimde olanları aracılığıyla yararlanmak
  • Televizyon programlarına, filmlere, tiyatroya ve diğer kültürel etkinliklere erişilebilir biçimlerde erişmek;
  • Tiyatro, müze, sinema, kütüphane ve turistik hizmetler gibi kültürel etkinliklerin yapıldığı veya hizmetlerin sunulduğu yerlere erişebilmek ve mümkün olduğu ölçüde ulusal kültür açısından önemli anıtlara ve alanlara erişebilmek.

 2. Taraf Devletler, engellilerin sadece kendi menfaatleri için değil, toplumu zenginleştirmek için yaratıcı, sanatsal ve entelektüel kapasitelerini geliştirme ve kullanma imkanına sahip olmalarını sağlayıcı gerekli tedbirleri almalıdır.

 3. Taraf Devletler, uluslar arası hukuka uygun olarak, fikri mülkiyet haklarını koruyan yasaların, engellilerin kültürel materyallere erişimine makul olmayan veya ayrımcılık yaratan bir engel çıkarmaması için tüm uygun tedbirleri almalıdır.

 4. Engelliler, diğerleriyle eşit bir şekilde, işaret dilleri ve sağır kültürü dahil kendilerinin özel kültürel ve dil kimliklerinin tanınmasına ve desteklenmesi hakkına sahiptir.

 5. Taraf Devletler, engellilerin eğlence, dinlenme ve spor etkinliklerine diğerleriyle eşit bir şekilde katılımını sağlamak amacıyla aşağıda yazılı tedbirleri almalıdır:
  • Engellilerin her seviyedeki genel spor etkinliklerine mümkün olduğunca tam katılımını cesaretlendirmek ve geliştirmek;
  • Engellilerin, engelliliğe özgü spor ve eğlence etkinliklerini örgütleme, geliştirme ve bu etkinliklere katılma imkânına sahip olmasını sağlama ve bu nedenle, diğerleriyle eşit bir şekilde onlara uygun bilgi ve eğitimin verilmesini ve kaynakların sunulmasını cesaretlendirmek;
  • Engellilerin spor, eğlence yerleri ile turistik alanlara erişimini sağlamak;
  • Engelli çocukların, okullardaki etkinlikler dahil oyun, eğlence, dinlenme ve spor etkinliklerine eşit şekilde katılabilmesini sağlamak;
  • Eğlence, turistik, dinlenme ve spor etkinliklerini organize edenlerin sunduğu hizmetlere engellilerin erişebilmesini sağlamak.
duslerakademisi.org bir Alternatif Yaşam Derneği projesidir.
ayder.org..tr | socialinclusionband.org | alternativecamp.org | bestbuddiesturkey.org

Kullanım Şartları
Ayder - Alternatif Yaşam Derneği Alternatif Kamp Düşler AKademisi Best Buddies Türkiye