Türkçe Anasayfa Go to the English version of this site

Hedef Gruplar

- Fiziksel engelliler
- Zihinsel engelliler
- İşitme engelliler
- Görme engelliler
- Kronik hastalık grupları
- Yoksul ve yoksun gençlik
- Gönüllür (yurtiçi ve yurtdışından gençler)

Engelliler: Fiziksel ve zihinsel engelli tüm gruplar; omurilik felci, serebral palsi, körlük, sağırlık, muskuler distrofi, ampütasyon, otizm, mental reterdasyon, down sendromu, disleksi, şizofreni, vb...

Kronik hastalık grupları: Diyabet, astım, epilepsi, kas ve eklem hastalıkları, genetik hastalıklar

Yoksul ve yoksun gençlik: İlk öğretim,lise,üniversite ve çalışan gençlik ile özel ilgiye muhtaç sorunlu gençlik,sokak çocukları ve uyuşturucu ve alkol bağımlısı gençlik grupları ve bireyler.

Gönüllüler:

Uluslararası gönüllü ağına bağlı olan gençler, EVS gönüllüleri, sivil savunma görevi yapan gençler, üniversite öğrencileri, stajyerler, engelli yakınları, Vodafone Türkiye çalışanları.

Duyurular

E-Posta Listesi

Servis Saatlerimiz
Logo: Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi.