Türkçe Anasayfa Go to the English version of this site

Faydalı Bilgiler

Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak Projesi

www.bilgitoplumu.net

 
Birleşmiş Milletler Türkiye www.un.org.tr/  

 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi http://www.unhchr.ch/udhr/lang/trk.htm  

 
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı www.ozida.gov.tr  

 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu www.shcek.gov.tr  

 
United Nations Millennium Development Goals www.un.org/millenniumgoals/  

 
Ayder http://www.ayder.org.tr/  

 
Alternative Camp http://www.alternativecamp.org/  

 
Festival Sitesi http://www.festivaldeyiz.org  

 
Vodafone http://www.vodafone.com.tr  

 
UNDP http://www.undp.org/  

 
Reha İstanbul www.rehaistanbul.com  

 
United Nations Global Compact http://www.unglobalcompact.org/  

 
Gelecek Daha Net http://www.gelecekdaha.net/  

E-Posta Listesi

Servis Saatlerimiz
Logo: Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi.