Türkçe Anasayfa Go to the English version of this site
 

Proje Hedefleri

Genel Hedef

Toplum içerisinde yaratıcı ve üretici bireylerin gelişmesi ve değerlendirilmesi için sanat en önemli araçlardan biridir. Toplum yaşantısının diğer pek çok alanında olduğu gibi sanat alanında da genç engelli bireyler üretme ve yaratma imkanlarından yoksun bırakılmışlardır. Fiziksel ve zihinsel çeşitli engellerinden dolayı “sosyal dışlanmışlık” yaşayan bu grup “büyük azınlığı” temsil etmektedir. Oysaki dezavantajlı genç kesim için sanat kendini ifade etmek, yeni fikirler üretmek ve topluma aktif ve eşit katılım için en önemli fırsattır. Projenin en temel hedefi sanatı kullanarak sosyal dışlanmayı kırmak, engelli bireylerin aktif ve üretken olmalarını sağlamaktır.

Özel Hedefler

Yetenek ve becerileri gelişen engelli bireylerin ilgili sektörlerde iş bulmalarını kolaylaştırarak istihdam sorunda çözümün bir parçası olmak,

Proje yararlanıcılarının edindikleri yeteneklerini yaşadıkları sosyal alanda kullanarak çevreleriyle eşit koşullarda ilişki sürdürmelerini sağlamak ve böylece bireylerin özgüvenlerini geliştirmek,

Dezavantajlı gruplar arasında kültürel kaynaşma, sosyal rehabilitasyon ve fırsat eşitliği sağlanmasına katkıda bulunmak,

Toplumu sivil toplum bilinci ve gönüllülük kavramı ile tanıştırmak; paylaşma, farklı olanı tanıma-kabul etme, farklılıklara uyum sağlama, problem çözme, üretken ve yaratıcı olma gibi değerlerin geliştirilmesine olanak tanıyarak, gençlerin kişisel, gelişimlerine katkıda bulunan doğal bir eğitim alanı oluşturmak,

Alternatif, yaratıcı ve üretken ruhların önlerindeki engelleri kaldırmak,

Alt kültür, arabesk düşünce yapısı, yozlaşma, tembellik, cahillik, alkol-sigara bağımlılığı gibi etmenlerle ortaya çıkan "Sağlıksız Toplum- Sağlıksız Birey" sarmalına alternatif çözümler üretmek ve uygulamak,

Kütürel yozlaşmanın kırılmasını sağlayabilecek yeni dinamik bir gücün oluşmasını sağlayabilmek,

Yaşam kaygıları ve sorunlarıyla boğuşan gençliği; evrensel toplum değerleriyle buluşturmak, sosyal beceri ve dayanışmayı desteklemek, yüksek değerlere sahip "dünya insanı" olabilme özelliklerini geliştirmelerine destek olmak.

Duyurular

E-Posta Listesi

Servis Saatlerimiz
Logo: Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi.