Ekrem Kahramanhttp://www.ekremkahraman.com/

1948. Tarsus
1971.İstanbul Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü
Selahattin Taran, Süleyman Saim Tekcan, Ramis Aydın,
Zeki Çakaloz, Aydemir Atalay,
Mustafa Tömekçe, Şinasi Barutçu, Hakkı Karayiğitoğlu,
İsmail Öca5l, İlhami Demirci?nin öğrencisi. Yazıları Türkiye'de Sanat,
Genç Sanat, Cey Sanat, Antik Sanat, Çekirdek Sanat,
Sanat Çevresi vb. dergilerde yayınlandıı.