Duslerakdemisi.org kullanım şartları; site ile ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermekte olup Gizlilik Prensipleri başlıklı metin ile bir bütün teşkil eder. Kullanıc, işleme devam etmeden önce işbu Kullanım Şartları ve Gizlilik Prensiplerini dikkatle okumalıdır. Belirtilen şartların herhangi biri size/kurumunuza uygun değilse Duslerakdemisi.org’u kullanmamanızı tavsiye ederiz. Kullandığınız takdirde bu şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Kullanıcı, kişisel bilgilerinin yer aldığı formu doldurarak, kullanım şartlarının işleyişini kabul etmiş olur. Duslerakdemisi.org, tek taraflı olarak, işbu Kullanım Şartları’nda sayılan koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği Kullanıcı bilgilerini değerlendirmeyi reddetme ya da işlem yapmama kaldırma hakkını haizdir.

Duslerakdemisi.org web sitesinin yayın, isim ve işletim hakları Alternatif Yaşam Derneğine aittir. Alternatif Yaşam Derneği aşağıda belirtilen koşulları, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, durdurma, içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcı işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Duslerakdemisi.org, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını Sitede yayınlayacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Duslerakdemisi.org’ta yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Sitenin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

Duslerakdemisi.org’u ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Duslerakdemisi.org Genel Kullanım ve Güvenlik Kuralları

Duslerakdemisi.org herkese açık bir sitedir.

Sitede mevcut bulunan bilgiler, Alternatif Yaşam Derneği'nin önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Sitedeki tüm bilgiler Duslerakdemisi.org’un mülkiyetindedir.

İçerik Kullanımı
Üye, Siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Alternatif Yaşam Derneği'nin siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

Duslerakdemisi.org eleştiri ve yorumlara açıktır. Sitemize iletilen tüm eleştiri ve yorumlar Alternatif Yaşam Derneği'nin mülkiyetindedir.

Bilgisayarınıza Otomatik Olarak Yerleştirilen Bilgiler

Duslerakdemisi.org’u kullanmanız esnasında bilgisayarınıza ‘Çerez (Cookie)’ adı verilen dosyalar yerleştirilebilir. Bu dosyalar zararlı değildir; sadece siteye verdiğiniz bilgileri kullanarak isteklerinize daha uygun bir site oluşturulmasına imkan sağlamak için kullanılmaktadır.

Sorumluluklar

Duslerakdemisi.org’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) ziyeretçilerimize daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile proje ortaklarımızla paylaşılmaktadır.

Ziyaretçilere bilgi sağlamak veya yardımcı olmak amacı ile yer alan ilişimler (farklı Internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ve bu sitelerle ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

Duslerakdemisi.org üzerinde önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan, istediği değişiklikleri yapma hakkı Alternatif Yaşam Derneği'ne aittir.

Duslerakdemisi.org’da yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile ziyaretçinin kullandığı yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelmesinden dolayı Duslerakdemisi.org’e bu konuda bir sorumluluk yüklenemez.

Alternatif Yaşam Derneği, site kullanıcısı/ziyaretçisi’nin işbu Kullanım Şartları ile Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları’nda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi, yükümlülükleri hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara aykırı davranması ve sair hallerde Alternatif Yaşam Derneği, ziyaretçinin/site kullanıcısın işbu Kullanım Şartlarına, Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, ziyaretçi veya site kullanıcısını yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir.

Bu Kullanım Şartları’nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Üye, İşbu Kullanım Şartları’nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.

Duslerakdemisi.org’u seçerek gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.